Därför Datadrivet underhåll

Ett datadrivet arbetssätt är avgörande för högre precision i beslutsfattandet samt kortare tid från händelse till beslut.

För att klara detta på ett bra sätt måste man ha rätt data med rätt kvalitet, för att kunna skapa bra information som man lär sig av kontinuerligt.

Viktigt är också att organisationen har roller som har avsatt tid för att arbeta med analys och ständiga förbättringar.

De personer som ska arbeta med detta behöver i de flesta fall utöka sin kompetens inom underhållsanalys och få bättre insikt i Underhållets Ekonomisk Betydelse (UEB)

Mognadsgrad

Datadrivet underhåll

Vi har expertisen och erfarenheten att göra denna förflyttning tillsammans med olika företag, oavsett vilken mognadsgrad som kunden har.

Vi har också arbetat fram ett tydligt angreppssätt på de olika faktorerna som vi hjälper ert företag med att tillämpa på ett effektivt sätt.

Detta inkluderar alla tre delar som krävs, människa, process och IT såväl på strategisk, ledningsmässig som operativ nivå.

Vi stödjer de delar som vi tillsammans kommer fram till kommer att skapa störst värde för ert företag både på kort och lång sikt.

Därför Datadrivet underhåll

xxx

med en tydlig målsättning

En ny rubrik här

Datadrivet underhåll är en nödvändighet för att kunna nå ett underhåll i världsklass på ett effektivt sätt. Vi grundar detta påstående på vår egen erfarenhet och expertis, men även på
forskningsresultat som blivit publika under 2020. Att bli mindre personberoende och blir mer datadriven, är bevisat det bästa sättet att kunna fatta snabbare och mer korrekta beslut.

Läs våra inlägg i bloggen

Inspiration & Kunskap

Inspiration inlägg

Länk till bloggen

Inspiration inlägg

Länk till bloggen

Inspiration inlägg

Länk till bloggen

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 – 704 41 96 18