Datadrivet underhåll i världsklass

För konkurrenskraftig svensk industri

Därför Datadrivet underhåll

Datadrivet Underhåll är absolut avgörande för att svensk industri ska behålla sin konkurrenskraft

Underhåll inom svensk industri har i dagsläget en årlig ekonomisk påverkan på 6 % av den totala omsättningen, det vill säga närmare 177 miljarder kronor totalt UEB (Underhållets Ekonomiska Betydelse). För att säkerställa att driftsäkerheten upprätthålls är den direkta underhållskostnaden inom svensk industri cirka 55 miljarder årligen. En ännu större kostnad står dock uteblivet eller bristande underhåll för, t.ex. teknisk otillgänglighet i anläggningarna.

SMART underhåll, SMART maintenance, Industri 4.0 och digitalisering är olika ord med samma syfte. Vi på Trivalo har valt att samla alla dessa begrepp under Datadrivet Underhåll i världsklass.

Ett Datadrivet Underhåll i världsklass är att aktivt låta underhållsbeslut på både operativ och strategisk nivå grundas på insamlad och analyserad data.

Fokus på balansen mellan Människa, Process och IT är en förutsättning för att få ut den fulla effekten av Datadrivet Underhåll.

Några av våra nöjda kunder

Öresundsbron och Trivalo i strategiskt partnerskap kring datadriven underhållsutveckling

Läs mer

SSAB Luleå tar sikte på ett Datadrivet Underhåll i Världsklass 

Läs mer

Databaserad nulägesanalys
hos Södra Cell Mörrum

Läs mer

Trivalo Academy

På Trivalo har vi flera hundra års samlad erfarenhet av att hjälpa företag med kompetens- och verksamhetsutveckling inom Underhåll

På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT och vilken enorm potential det finns i att ge medarbetare bättre insikt.

Trivalo Academy är ett helhetstäckande utbildningskoncept med flera olika utbildningsformer. Lärarledda klassrumsutbildningar med deltagare från olika företag till digitala utbildningar med delvis eller helt kundunikt innehåll. 

Vertygslådan

Läs mer om vårt verktyg

Trivaloteamet

I Trivalo finns över 400 års erfarenhet av Underhållsutveckling inom Människa, Process och IT. Läs mer om vår fantastiska grupp människor.

Nyheter

LCP-programmet 2020/2021

LCP-programmet 2020/2021

Till hösten startar den 30:e omgången av vårt populära utbildningsprogram där över 400 personer...

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 10 264 10 00

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 10 264 10 00

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 10 264 10 00