Datadrivet underhåll i världsklass

För konkurrenskraftig svensk industri

Datadrivet underhåll

…är absolut avgörande för att svensk industri ska behålla sin konkurrenskraft

På Trivalo har vi utvecklat ett beprövat angreppssätt för att hjälpa våra kunder att nå ett Datadrivet Underhåll i världsklass.

Underhåll inom svensk industri har i dagsläget en årlig ekonomisk påverkan på 6 % av den totala omsättningen, det vill säga närmare 177 miljarder kronor totalt UEB (Underhållets Ekonomiska Betydelse)

Ett Datadrivet Underhåll i världsklass är att aktivt låta underhållsbesluten på både operativ och strategisk nivå grundas på insamlad och analyserad data.

Balansen mellan Människa, Process och IT är en förutsättning för att få ut den fulla effekten av Datadrivet Underhåll.

Några av våra nöjda kunder

Öresundsbron och Trivalo i strategiskt partnerskap kring datadriven underhållsutveckling

Läs mer

SSAB Luleå tar sikte på ett Datadrivet Underhåll i Världsklass 

Läs mer

Databaserad nulägesanalys
hos Södra Cell Mörrum

Läs mer

Trivalo Academy

Kompetensväxling och kompetensutveckling är ett av de viktigaste strategiska områdena för industrins underhållsverksamhet.

Trivalo Academy består av lärarledda  klassrumsutbildningar, såväl digitalt som fysiskt.

Genom våra utbildningar skapar vi också ett starkt kompetensnätverk genom deltagare från olika företag.

Verktygslådan

För att skapa snabbare och högre värde till våra kunder, har vi på Trivalo skapat verktyg och paketerade tjänster.

Verktygslådan utvecklas kontinuerligt med vår erfarenhet, kombinerad expertis och innovation tillsammans med våra kunder. 

Ett stort värde med standardiserade verktyg och tjänster, är att kunna jämföra sig mot andra underhållsverksamheter.  

Trivaloteamet

Trivaloteamet består av kombinerad expertis med fokus på Datadrivet Underhåll  inom Människa, Process och IT.

Läs mer om vår fantastiska grupp människor.

Nyheter

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 10 264 10 00

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 10 264 10 00

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

E-post

info@trivalo.se

Telefon

+46 10 264 10 00