ENCKELL ADVOKATBYRÅ

REAL ESTATE M & A

Fastighet och Bolagsrätt

Vi biträder fastighetsägare och andra aktörer på marknaden med löpande rådgivning i olika fastighetsrelaterade frågor såsom exploateringar, entreprenader, fastighetsbildningar, ombildningar, bolagiseringar, kommersiell hyresrätt och andra nyttjanderätter och plan- och byggprocesser.

Vår verksamhet inom bolags- och associationsrätt omfattar ärenden som nyetableringar, omstruktureringar, ägar- och styrelsefrågor och nyemissioner samt upprättande av all erforderlig bolagsrättslig dokumentation och aktieägaravtal.

Byråns medarbetare har regelbundet uppdrag som föreläsare inom dessa rättsområden.

Designförslag till Enckell Advokatbyrå ©

Design av WebbDesignFabriken