ENCKELL ADVOKATBYRÅ

REAL ESTATE M & A

CSR och Nätverk

Vi arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR) genom exempelvis pro bono-arbete och genom att stötta olika aktörer, främst inom föreningslivet. Syftet är att bidra utifrån våra förutsättningar och samtidigt göra byrån till en attraktiv samarbetspartner och arbetsplats.

Enckell Advokatbyrå är en liten och nischad byrå som är beroende av ett bra nätverk med ledande experter inom olika områden. Genom olika aktiviteter och engagemang utvecklar vi hela tiden vårt nätverk, bygger långsiktiga relationer och stärker därigenom både klientnyttan och byråns verksamhet. Vi vet att tillgången till vårt nätverk innebär ett stort mervärde för många av våra klienter.

Som ett led i vårt CSR-arbete och i att etablera nätverk stöttar vi olika aktörer inom utbildning, näringsliv, välgörenhetsarbete och idrott och sponsrar eller engagerar oss på olika sätt inom exempelvis föreningslivet. Byrån är partner till Centrum för Fastighetsföretagande (cfff), Øresundsinstituttet, Trelleborgs Golfklubb och Trelleborgs Tennisklubb.

Designförslag till Enckell Advokatbyrå ©

Design av WebbDesignFabriken