ENCKELL ADVOKATBYRÅ

REAL ESTATE M & A

Processer & Tvistelösning

Vi företräder klienter i kommersiella tvister såväl inför allmän domstol som i skiljeförfaranden och i kontakter med myndigheter. Föremålet för tvisterna ligger oftast inom fastighetsrätten och våra övriga kompetensområden men även inom affärsjuridik i stort. Byrån deltar i hela tvisteprocessen, från inledande processbedömningar, kravbrev och utomrättsliga förhandlingar till förfaranden i domstol och skiljeförfaranden med efterföljande verkställighet. Vår ambition är att alltid lämna råd som bidrar till en kostnadseffektiv och målinriktad process.

Designförslag till Enckell Advokatbyrå ©

Design av WebbDesignFabriken