ENCKELL ADVOKATBYRÅ

REAL ESTATE M & A

Företagsöverlåtelser

Med gedigen erfarenhet av företagsförvärv och verksamhetsöverlåtelser är vi rådgivare åt såväl köpare som säljare i kommersiella transaktioner. Vi biträder företag i hela transaktionsprocessen och tar gärna ett samordningsansvar i syfte att transaktionen ska genomföras på ett för klienten optimalt sätt.

Vi hjälper även företag och privatpersoner vid utköp, generationsskiften, investeringar och omstruktureringar samt med löpande bolagsrättslig rådgivning.

Erfarenhetsmässigt vet vi att ju tidigare vi involveras i en förvärvs- eller försäljningsprocess desto större möjlighet har vi att bidra till en för alla parter lyckad transaktion. Vi diskuterar gärna förutsättningslöst hur vi kan hjälpa ert företag att planera och genomföra en transaktion på bästa sätt.

Designförslag till Enckell Advokatbyrå ©

Design av WebbDesignFabriken